Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 90000 (ORG 90000) / 2023

Název:
90000 (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 17 378 000 Kč 15 427 300 Kč 89 %
výdaje 8 344 000 Kč Navýšení 58 562 200 Kč 13 767 666 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 3 492 800 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 650 800 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 11 830 900 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 5 134 000 Kč Pokles 5 111 500 Kč 1 767 547 Kč 35 %
Všeobecná pokladní správa 3 210 000 Kč Navýšení 37 476 200 Kč 12 000 119 Kč 32 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 1 651 800 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 1 651 800 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 1 651 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 651 800 Kč 0 Kč 0 %