Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 877 (ORG 877) / 2023

Název:
877 (877)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 357 300 Kč 357 300 Kč 100 %
výdaje 1 281 600 Kč Navýšení 2 058 000 Kč 1 619 900 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 281 600 Kč Navýšení 2 058 000 Kč 1 619 900 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 280 200 Kč 280 200 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 280 200 Kč 280 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 280 200 Kč 280 200 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 280 200 Kč 280 200 Kč 100 %