Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 875 (ORG 875) / 2023

Název:
875 (875)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 214 400 Kč 214 350 Kč 100 %
výdaje 2 574 000 Kč Navýšení 3 869 200 Kč 3 036 600 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 574 000 Kč Navýšení 3 869 200 Kč 3 036 600 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 413 800 Kč 413 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 413 800 Kč 413 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 413 800 Kč 413 800 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 413 800 Kč 413 800 Kč 100 %