Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 866 (ORG 866) / 2023

Název:
866 (866)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 89 000 Kč 89 031 Kč 100 %
výdaje 1 209 000 Kč Navýšení 1 941 900 Kč 1 480 645 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 209 000 Kč Navýšení 1 941 900 Kč 1 480 645 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %