Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 816 (ORG 816) / 2023

Název:
816 (816)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 409 300 Kč 409 303 Kč 100 %
výdaje 15 729 000 Kč Navýšení 19 601 100 Kč 14 333 950 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 15 729 000 Kč Navýšení 19 601 100 Kč 14 333 950 Kč 73 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 123 400 Kč 0 Kč 0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 123 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 123 400 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 123 400 Kč 0 Kč 0 %