Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 812 (ORG 812) / 2023

Název:
812 (812)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 427 000 Kč 427 022 Kč 100 %
výdaje 7 362 000 Kč Navýšení 10 196 200 Kč 7 686 683 Kč 75 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 362 000 Kč Navýšení 10 196 200 Kč 7 686 683 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %