Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 808 (ORG 808) / 2023

Název:
808 (808)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 176 700 Kč 176 705 Kč 100 %
výdaje 12 310 000 Kč Navýšení 15 281 300 Kč 11 355 205 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 12 310 000 Kč Navýšení 15 281 300 Kč 11 355 205 Kč 74 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 344 800 Kč 344 800 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 344 800 Kč 344 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 344 800 Kč 344 800 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 344 800 Kč 344 800 Kč 100 %