Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 430018 (ORG 430018) / 2023

Název:
430018 (430018)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 657 000 Kč 657 000 Kč 0 Kč 0 %