Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 430016 (ORG 430016) / 2023

Název:
430016 (430016)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %