Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 410029 (ORG 410029) / 2023

Název:
410029 (410029)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %
218 218 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %
Celkem 101 000 Kč 101 000 Kč 100 253 Kč 99 %