Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 410000 (ORG 410000) / 2023

Název:
410000 (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 91 962 800 Kč Pokles 91 912 800 Kč 51 077 040 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 430 000 Kč 430 000 Kč 197 603 Kč 46 %
Doprava 11 210 000 Kč 11 210 000 Kč 2 063 933 Kč 18 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 11 773 800 Kč 11 773 800 Kč 5 107 451 Kč 43 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 811 608 Kč 68 %
Životní prostředí 67 093 000 Kč Pokles 67 043 000 Kč 42 896 446 Kč 64 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 030 053 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 030 053 Kč 20 %
341 341 10 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 030 053 Kč 20 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 434 438 Kč 33 %
5171 Opravy a udržování 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 434 438 Kč 33 %
241 241 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 434 438 Kč 33 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 100 000 Kč 100 000 Kč 69 459 Kč 69 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 69 459 Kč 69 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 69 459 Kč 69 %
Celkem 13 400 000 Kč 13 400 000 Kč 2 533 950 Kč 19 %