Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 400025 (ORG 400025) / 2023

Název:
400025 (400025)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 800 000 Kč Pokles 986 200 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 800 000 Kč Pokles 986 200 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 700 000 Kč Pokles 286 200 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 700 000 Kč Pokles 286 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 700 000 Kč Pokles 286 200 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 2 100 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 100 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 2 100 000 Kč Pokles 700 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 800 000 Kč Pokles 986 200 Kč 0 Kč 0 %