Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 400000 (ORG 400000) / 2023

Název:
400000 (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 20 826 100 Kč 10 476 000 Kč 50 %
výdaje 48 587 300 Kč Navýšení 51 231 100 Kč 2 551 173 Kč 5 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 48 587 300 Kč Navýšení 51 231 100 Kč 2 551 173 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 300 000 Kč Pokles 170 000 Kč 93 170 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 300 000 Kč Pokles 170 000 Kč 93 170 Kč 55 %
440 440 300 000 Kč Pokles 170 000 Kč 93 170 Kč 55 %
3113 Základní školy 21 200 000 Kč Pokles 17 013 500 Kč 477 250 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 21 200 000 Kč Pokles 17 013 500 Kč 477 250 Kč 3 %
440 440 21 200 000 Kč Pokles 17 013 500 Kč 477 250 Kč 3 %
Celkem 21 500 000 Kč Pokles 17 183 500 Kč 570 420 Kč 3 %