Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 340005 (ORG 340005) / 2023

Název:
340005 (340005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 481 900 Kč Pokles 21 381 900 Kč 8 487 906 Kč 40 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 15 346 900 Kč Pokles 15 226 900 Kč 7 063 254 Kč 46 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 20 000 Kč 20 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 135 000 Kč 6 135 000 Kč 1 404 652 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč 200 000 Kč 61 100 Kč 31 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 61 100 Kč 31 %
634 634 200 000 Kč 200 000 Kč 61 100 Kč 31 %
Celkem 200 000 Kč 200 000 Kč 61 100 Kč 31 %