Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 2732239000000 (ORG 2732239000000) / 2023

Název:
2732239000000 (2732239000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 899 200 Kč 899 152 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 899 200 Kč 899 152 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 899 200 Kč 899 152 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 491 867 Kč 100 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 491 867 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 491 867 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 491 900 Kč 491 867 Kč 100 %