Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 2732172000001 (ORG 2732172000001) / 2023

Název:
2732172000001 (2732172000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 1 422 500 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 422 500 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 511 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 511 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 511 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 511 000 Kč 0 Kč 0 %