Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 180050 (ORG 180050) / 2023

Název:
180050 (180050)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %
818 818 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %
Celkem 123 000 Kč 123 000 Kč 122 557 Kč 100 %