Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 180000 (ORG 180000) / 2023

Název:
180000 (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 368 800 Kč 1 368 800 Kč 206 766 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 600 000 Kč Pokles 561 700 Kč 148 412 Kč 26 %
Školství a sociální věci 668 800 Kč Pokles 654 200 Kč 5 566 Kč 1 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 38 300 Kč 38 268 Kč 100 %
Životní prostředí 0 Kč Navýšení 14 600 Kč 14 520 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 300 000 Kč Pokles 261 700 Kč 112 233 Kč 43 %
5171 Opravy a udržování 300 000 Kč Pokles 261 700 Kč 112 233 Kč 43 %
818 818 300 000 Kč Pokles 261 700 Kč 112 233 Kč 43 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 38 300 Kč 38 268 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 38 300 Kč 38 268 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 38 300 Kč 38 268 Kč 100 %
Celkem 300 000 Kč 300 000 Kč 150 501 Kč 50 %