Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 160000 (ORG 160000) / 2023

Název:
160000 (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 306 600 Kč 306 600 Kč 100 %
výdaje 38 397 000 Kč Pokles 35 666 100 Kč 16 790 904 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 38 147 000 Kč Pokles 35 416 100 Kč 16 612 344 Kč 47 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 178 560 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 150 000 Kč Pokles 628 000 Kč 246 963 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 1 150 000 Kč Pokles 628 000 Kč 246 963 Kč 39 %
916 916 1 150 000 Kč Pokles 628 000 Kč 246 963 Kč 39 %
Celkem 1 150 000 Kč Pokles 628 000 Kč 246 963 Kč 39 %