Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 130230 (ORG 130230) / 2023

Název:
130230 (130230)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %
6121 Budovy, haly a stavby 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %
818 818 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %
Celkem 194 000 Kč 194 000 Kč 69 696 Kč 36 %