Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 130025 (ORG 130025) / 2023

Název:
130025 (130025)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 300 000 Kč Pokles 193 000 Kč 0 Kč 0 %