Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 130000 (ORG 130000) / 2023

Název:
130000 (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 890 000 Kč Navýšení 23 116 300 Kč 6 053 368 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 659 000 Kč Navýšení 12 899 300 Kč 3 811 499 Kč 30 %
Doprava 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 10 111 000 Kč Pokles 10 097 000 Kč 2 145 441 Kč 21 %
Všeobecná pokladní správa 100 000 Kč 100 000 Kč 96 428 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 325 850 Kč 42 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 325 850 Kč 42 %
813 813 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 325 850 Kč 42 %
3613 Nebytové hospodářství 1 000 000 Kč Navýšení 3 226 300 Kč 26 245 Kč 1 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000 Kč Navýšení 3 226 300 Kč 26 245 Kč 1 %
813 813 1 000 000 Kč Navýšení 3 226 300 Kč 26 245 Kč 1 %
Celkem 9 000 000 Kč Navýšení 11 226 300 Kč 3 352 095 Kč 30 %