Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 130000 (ORG 130000) / 2023

Název:
130000 (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 890 000 Kč Navýšení 23 116 300 Kč 6 053 368 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 659 000 Kč Navýšení 12 899 300 Kč 3 811 499 Kč 30 %
Doprava 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 10 111 000 Kč Pokles 10 097 000 Kč 2 145 441 Kč 21 %
Všeobecná pokladní správa 100 000 Kč 100 000 Kč 96 428 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 300 000 Kč 300 000 Kč 8 397 Kč 3 %
5171 Opravy a udržování 300 000 Kč 300 000 Kč 8 397 Kč 3 %
813 813 300 000 Kč 300 000 Kč 8 397 Kč 3 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 200 000 Kč 200 000 Kč 36 131 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 36 131 Kč 18 %
813 813 200 000 Kč 200 000 Kč 36 131 Kč 18 %
6171 Činnost místní správy 7 900 000 Kč 7 900 000 Kč 1 443 550 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 7 900 000 Kč 7 900 000 Kč 1 443 550 Kč 18 %
913 913 7 900 000 Kč 7 900 000 Kč 1 443 550 Kč 18 %
Celkem 8 400 000 Kč 8 400 000 Kč 1 488 078 Kč 18 %