Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 100000 (ORG 100000) / 2023

Název:
100000 (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 7 130 000 Kč Pokles 6 987 800 Kč 1 732 775 Kč 25 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 895 000 Kč Pokles 5 634 800 Kč 1 349 168 Kč 24 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 45 000 Kč Navýšení 163 000 Kč 63 578 Kč 39 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 900 000 Kč 900 000 Kč 320 030 Kč 36 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 300 000 Kč 300 000 Kč 102 014 Kč 34 %
5171 Opravy a udržování 300 000 Kč 300 000 Kč 102 014 Kč 34 %
710 710 300 000 Kč 300 000 Kč 102 014 Kč 34 %
Celkem 300 000 Kč 300 000 Kč 102 014 Kč 34 %