Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2023

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 7 668 000 Kč Pokles 7 107 400 Kč 1 604 308 Kč 23 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 98 845 000 Kč Navýšení 101 222 600 Kč 43 646 133 Kč 43 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Doprava 15 410 000 Kč Pokles 14 909 300 Kč 2 191 422 Kč 15 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 27 366 900 Kč Navýšení 30 112 900 Kč 10 448 978 Kč 35 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1 230 000 Kč Navýšení 1 595 000 Kč 699 530 Kč 44 %
  
Školství a sociální věci 389 725 500 Kč Navýšení 469 257 500 Kč 255 227 816 Kč 54 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 64 231 200 Kč Navýšení 89 985 100 Kč 43 165 314 Kč 48 %
  
Veřejná správa 419 538 900 Kč Navýšení 441 118 500 Kč 220 592 847 Kč 50 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 811 608 Kč 68 %
  
Všeobecná pokladní správa 4 330 000 Kč Navýšení 40 242 800 Kč 14 698 866 Kč 37 %
  
Zdravotnictví 612 000 Kč Navýšení 693 400 Kč 263 000 Kč 38 %
  
Životní prostředí 111 201 000 Kč Navýšení 142 964 600 Kč 79 494 216 Kč 56 %
Celkem 1 141 634 500 Kč Navýšení 1 340 685 100 Kč 672 844 037 Kč 50 %