Financování celkem 2023

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 695 914 700 Kč 839 372 300 Kč 608 564 125 Kč
2) Celkové výdaje 1 141 634 500 Kč 1 340 685 100 Kč 672 844 037 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 196 466 700 Kč 192 597 200 Kč 139 390 052 Kč
z toho investiční výdaje města 415 743 300 Kč 461 672 500 Kč 190 313 748 Kč
3) Financování celkem 445 719 800 Kč 501 312 800 Kč 64 279 911 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 445 719 800 Kč 501 312 800 Kč 64 670 565 Kč