Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Odbor správy veřejného prostranství 410000 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %