Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0 Kč 0 Kč 5 745 017 Kč - - - -
  
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 235 806 Kč - - - -
  
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 10 982 400 Kč 10 982 402 Kč 100 %
  
10958000000 10958000000 0 Kč Navýšení 69 200 Kč 69 192 Kč 100 %
  
15069000000 15069000000 0 Kč Navýšení 52 800 Kč 52 782 Kč 100 %
  
2661358000000 2661358000000 0 Kč 0 Kč 4 689 Kč - - - -
  
90001 90001 0 Kč Navýšení 10 900 Kč 10 850 Kč 100 %
  
15326000000 15326000000 0 Kč 0 Kč 35 666 Kč - - - -
  
6402 6402 0 Kč Navýšení 1 348 900 Kč 0 Kč 0 %
  
0756 756 0 Kč Navýšení 717 000 Kč 716 950 Kč 100 %
  
0757 757 0 Kč Navýšení 226 500 Kč 226 416 Kč 100 %
  
0807 807 0 Kč Navýšení 220 300 Kč 220 295 Kč 100 %
  
0812 812 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
  
0814 814 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
  
0815 815 0 Kč Navýšení 824 900 Kč 824 861 Kč 100 %
  
0863 863 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
  
0867 867 0 Kč Navýšení 5 500 Kč 5 447 Kč 99 %
  
0875 875 0 Kč Navýšení 285 800 Kč 285 720 Kč 100 %
  
0876 876 0 Kč Navýšení 4 800 Kč 4 788 Kč 100 %
  
0879 879 0 Kč Navýšení 50 700 Kč 50 700 Kč 100 %
  
EU Šablony - FZŠ a MŠ V Remízku 15090000000 0 Kč Navýšení 59 200 Kč 59 160 Kč 100 %
  
EU Šablony II - ZŠ Podbělohrská 15139000000 0 Kč Navýšení 43 400 Kč 43 404 Kč 100 %
  
Multikulturní šablony II - ZŠ Kořenského 2661579000000 0 Kč 0 Kč 7 391 Kč - - - -
  
odbor ekonomický 90000 3 140 000 Kč Navýšení 40 590 100 Kč 310 692 Kč 1 %
  
Odbor kancelář městské části 100000 0 Kč Navýšení 1 307 000 Kč 811 139 Kč 62 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 200 000 Kč 200 000 Kč 179 501 Kč 90 %
  
Odbor majetku a investic 130000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 0 Kč Navýšení 700 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 1 095 000 Kč 1 095 000 Kč 1 222 Kč 0 %
  
pól růstu ZŠ a MŠ Radlická 2450646000000 0 Kč 0 Kč 294 284 Kč - - - -
  
ZŠ Nepomucká 15058000000 0 Kč Navýšení 525 500 Kč 525 522 Kč 100 %
  
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 2621402000000 0 Kč 0 Kč 397 915 Kč - - - -
Celkem 4 585 000 Kč Navýšení 59 660 800 Kč 22 292 699 Kč 37 %