Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Herní prvky na DH 410004 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Hřiště Hlubočepy 80901000000 3 000 000 Kč Navýšení 5 195 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Obnova a rekonstrukce křišť 180002 1 900 000 Kč Navýšení 2 106 500 Kč 2 106 415 Kč 100 %
  
Odbor přípravy a realizace investic 180000 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 15 000 Kč 25 %
  
Odbor správy veřejného prostranství 410000 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
  
Odbor školství, kultury a sportu 400000 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340005 5 735 000 Kč 5 735 000 Kč 488 842 Kč 9 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340033 6 000 000 Kč 6 000 000 Kč 2 079 600 Kč 35 %
  
Participativní rozpočet 410035 0 Kč Navýšení 157 800 Kč 123 792 Kč 78 %
  
Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně stálé ledové plochy 180012 2 500 000 Kč Pokles 400 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Rekonstrukce sportoviště Pod Žvahovem 410086 2 093 000 Kč 2 093 000 Kč 99 825 Kč 5 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - sportovní zařízení 130228 200 000 Kč Pokles 92 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 34 138 000 Kč Navýšení 34 580 100 Kč 7 283 545 Kč 21 %