Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 352 146 Kč - - - -
  
15445000000 15445000000 0 Kč Navýšení 542 800 Kč 0 Kč 0 %
  
90001 90001 0 Kč Navýšení 4 565 900 Kč 376 742 Kč 8 %
  
15445000001 15445000001 0 Kč Navýšení 82 200 Kč 0 Kč 0 %
  
240025 240025 0 Kč Navýšení 60 500 Kč 0 Kč 0 %
  
Datacentrum portál 240034 402 700 Kč 402 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Digitalizace oběhu dokumentů 240028 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Dogitalizace služeb pro podnikatle 240031 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Informační portály Prahy 5 240027 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Investice - kluziště 370002 5 510 000 Kč Pokles 907 800 Kč 597 356 Kč 66 %
  
Kancelář starosty 370000 155 000 Kč 155 000 Kč 0 Kč 0 %
  
KTA 260000 237 683 600 Kč Navýšení 246 086 100 Kč 91 917 608 Kč 37 %
  
Licence pro Backup 240019 2 247 300 Kč 2 247 300 Kč 118 580 Kč 5 %
  
Malá galerie s infocentrem Štefánikova 15, Praha 5 - PD 130213 5 330 000 Kč Pokles 4 940 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Mobilní aplikace 240038 250 000 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Nákup kancelářské techniky 160012 100 000 Kč 100 000 Kč 49 845 Kč 50 %
  
Nákup platebního automatu 240035 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Neinvestiční dotace 370001 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Obnova switchů a wifi 240032 8 500 000 Kč 8 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
odbor ekonomický 90000 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 227 480 Kč 85 %
  
Odbor kancelář městské části 100000 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 212 397 Kč 21 %
  
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 34 485 000 Kč Navýšení 34 495 000 Kč 11 514 576 Kč 33 %
  
Odbor majetku a investic 130000 11 013 000 Kč Pokles 10 361 000 Kč 900 375 Kč 9 %
  
Odbor přípravy a realizace investic 180000 0 Kč Navýšení 41 100 Kč 0 Kč 0 %
  
Oddělení právní a vymáhání pohledávek 260001 478 000 Kč Navýšení 1 328 000 Kč 87 714 Kč 7 %
  
Oddělení veřejných zakázek 260003 2 350 000 Kč Navýšení 3 600 000 Kč 1 505 398 Kč 42 %
  
OSS 240000 26 610 700 Kč Navýšení 26 983 700 Kč 11 203 057 Kč 42 %
  
Portál pracovníka 240029 900 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Portál pro inzerci volných byt. a neb. prostor 240030 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
pracoviště kvality a e-govermentu 260002 200 000 Kč Navýšení 800 000 Kč 356 648 Kč 45 %
  
Realizace elektronické úřední desky pro venkovní provedení v lokalitě nám. 14. října 180039 1 800 000 Kč Pokles 1 790 300 Kč 95 536 Kč 5 %
  
Rekonstrukce datové sítě nám. 14. října 240036 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Serverovna nám. 14. října 240037 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu - vybudování spisov 130206 14 000 000 Kč Pokles 11 686 100 Kč 0 Kč 0 %
  
stravenky 7 9 157 500 Kč Navýšení 9 383 800 Kč 3 977 754 Kč 42 %
  
Úprava sítě - Štefánikova 21 240022 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky 160007 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vybudování chlazení v objektech úřadu 180033 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Zálohování dat 240033 4 500 000 Kč Pokles 4 439 500 Kč 119 306 Kč 3 %
Celkem 384 502 800 Kč Navýšení 393 324 800 Kč 123 612 517 Kč 31 %