Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
81734000096 81734000096 0 Kč Navýšení 17 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
2792102000000 2792102000000 0 Kč Navýšení 4 244 000 Kč 0 Kč 0 %
  
11109000000 11109000000 0 Kč Navýšení 450 000 Kč 0 Kč 0 %
  
0236 ZŠ a MŠ Grafická 236 3 508 000 Kč Navýšení 4 795 500 Kč 3 769 550 Kč 79 %
  
0756 756 5 000 000 Kč Navýšení 6 596 800 Kč 5 414 700 Kč 82 %
  
0757 757 11 798 000 Kč Navýšení 14 109 800 Kč 11 206 000 Kč 79 %
  
0807 807 4 913 000 Kč Navýšení 6 350 800 Kč 5 040 650 Kč 79 %
  
0808 808 10 024 000 Kč Navýšení 12 661 400 Kč 10 189 300 Kč 80 %
  
0812 812 5 785 000 Kč Navýšení 9 029 100 Kč 7 404 600 Kč 82 %
  
0813 813 1 863 600 Kč Navýšení 2 619 000 Kč 2 068 450 Kč 79 %
  
0814 814 6 468 000 Kč Navýšení 8 554 900 Kč 6 853 600 Kč 80 %
  
0815 815 6 155 000 Kč Navýšení 7 588 400 Kč 5 987 850 Kč 79 %
  
0816 816 12 598 000 Kč Navýšení 15 492 800 Kč 12 178 100 Kč 79 %
  
0863 863 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 621 250 Kč 79 %
  
0865 865 1 099 500 Kč Navýšení 1 557 800 Kč 1 257 725 Kč 81 %
  
0866 866 1 009 000 Kč Navýšení 1 512 100 Kč 1 181 900 Kč 78 %
  
0867 867 950 000 Kč Navýšení 1 361 800 Kč 1 088 900 Kč 80 %
  
0869 869 1 127 000 Kč Navýšení 2 020 900 Kč 1 669 580 Kč 83 %
  
0871 871 5 423 000 Kč Navýšení 7 008 100 Kč 5 495 900 Kč 78 %
  
0873 873 1 163 000 Kč Navýšení 1 668 900 Kč 1 312 600 Kč 79 %
  
0874 874 3 063 400 Kč Navýšení 4 088 300 Kč 3 237 150 Kč 79 %
  
0875 875 1 240 000 Kč Navýšení 3 009 600 Kč 2 639 100 Kč 88 %
  
0876 876 1 541 700 Kč Navýšení 2 159 600 Kč 1 683 225 Kč 78 %
  
0877 877 1 281 600 Kč Navýšení 2 024 600 Kč 1 682 600 Kč 83 %
  
0878 878 942 500 Kč Navýšení 1 349 200 Kč 1 078 675 Kč 80 %
  
0879 879 2 767 200 Kč Navýšení 3 372 100 Kč 2 697 550 Kč 80 %
  
0880 880 1 163 000 Kč Navýšení 1 687 700 Kč 1 321 900 Kč 78 %
  
0882 882 1 104 200 Kč Navýšení 1 881 300 Kč 1 559 625 Kč 83 %
  
CSOP 100 40 184 000 Kč Navýšení 57 095 800 Kč 51 543 225 Kč 90 %
  
Financování VZMR - ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 8 - Jinonice - provedení nového pavil 130084 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
  
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně 130159 30 800 000 Kč Navýšení 80 300 000 Kč 7 639 205 Kč 10 %
  
FZŠ V Remízku - rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles 180010 1 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
KTA 260000 0 Kč Navýšení 873 700 Kč 376 600 Kč 43 %
  
MAP 15047000001 0 Kč Navýšení 2 600 900 Kč 668 222 Kč 26 %
  
MAP rozvoje vzdělávání II 15047000000 0 Kč Navýšení 1 146 700 Kč 852 383 Kč 74 %
  
MŠ Beníškové, nástavba 2.NP 81010000162 2 000 000 Kč Navýšení 2 590 000 Kč 570 152 Kč 22 %
  
MŠ Nad Palatou 613/29 - přístavba pavilonu 2 tříd 180042 2 000 000 Kč Pokles 656 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Na Hřebenkách 2765/3a rekonstrukce zahrady včetně herních prvků 180014 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 2 616 400 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor přípravy a realizace investic 180000 488 800 Kč Navýšení 615 700 Kč 323 582 Kč 53 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 4 220 000 Kč Navýšení 5 565 800 Kč 1 993 770 Kč 36 %
  
Odbor školství, kultury a sportu 400000 35 587 300 Kč Pokles 31 090 700 Kč 12 091 629 Kč 39 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340005 0 Kč Navýšení 33 000 Kč 33 000 Kč 100 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 190 000 Kč 190 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odkoupení areálu MŠ Waltrovka 430013 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 9 934 000 Kč 100 %
  
Odstranění vybraných objektů MČ Praha 5 /odstranění 3 objektů v ZŠ Pod Žvahovem/ 180048 0 Kč Navýšení 7 000 000 Kč 0 Kč 0 %
  
OPP - pól růstu - Modernizace předškolního a základního vzdělávání 2732172000000 0 Kč Navýšení 2 945 800 Kč 0 Kč 0 %
  
OPPPR - MŠ Lohniského 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 153 400 Kč 832 698 Kč 72 %
  
OPPPR - ZŠ a MŠ Grafická 2732239000000 0 Kč Navýšení 1 798 300 Kč 899 152 Kč 50 %
  
Pavilón ZŠ Poštovka 180049 0 Kč Navýšení 11 425 200 Kč 10 212 853 Kč 89 %
  
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého 10 130224 1 500 000 Kč Navýšení 1 691 200 Kč 796 304 Kč 47 %
  
SEN MŠ Beníškové 180007 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
SEN MŠ Nám. 14. října 180008 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
Tělocvična a hřiště Beníškové 180043 2 400 000 Kč Navýšení 2 407 400 Kč 182 790 Kč 8 %
  
Úprava venkovních prostor ZŠ Nepomucká vč.instalace mobiliáře 180041 2 000 000 Kč Pokles 577 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty 180006 100 000 Kč Pokles 64 400 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školky 180013 200 000 Kč Pokles 8 700 Kč 0 Kč 0 %
  
Výdaje na průzkumy, studie a projekty - školství 130227 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Vyhotovení PD na zateplení objektu U Okrouhlíku 3305/9 130223 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Zavedení energetického managmentu na školách MČ 400001 0 Kč Navýšení 371 800 Kč 291 264 Kč 78 %
  
ZŠ a MŠ Barrandov - rekonstrukce kuchyně 130226 760 000 Kč Navýšení 948 000 Kč 726 000 Kč 77 %
  
ZŠ a MŠ Grafická - přístavba dílen pro polytechnickou výuku 130225 1 000 000 Kč Navýšení 6 569 900 Kč 5 484 894 Kč 83 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského - vestavba do půdního prostoru 81011000059 14 440 000 Kč Pokles 12 493 300 Kč 2 905 412 Kč 23 %
  
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463//21 - rekonstrukce objektu 130096 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
  
ZŠ a MŠ Weberova, objekt Weberova 1090/1 - komplexní rekonstrukce bazénového provozu 130195 5 000 000 Kč Pokles 2 300 000 Kč 27 486 Kč 1 %
  
ZŠ Grafická - OPPPR - praktická příručka pro integraci žáků s odlišným mat. jazykem 2681405000000 0 Kč Navýšení 512 200 Kč 256 072 Kč 50 %
  
ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken 80938000209 0 Kč Navýšení 11 989 000 Kč 5 343 639 Kč 45 %
  
ZŠ Pod Žvahovem 1548 5 027 000 Kč Navýšení 6 810 900 Kč 5 670 650 Kč 83 %
  
ZŠ Smíchov CITY 130229 9 600 000 Kč Navýšení 21 175 000 Kč 933 382 Kč 4 %
  
ZŠ V Cibulkách - na výši 180047 0 Kč Navýšení 2 124 900 Kč 1 022 853 Kč 48 %
  
ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity 2621402000000 0 Kč 0 Kč -0 Kč - - - -
Celkem 268 420 800 Kč Navýšení 441 858 300 Kč 225 251 696 Kč 51 %