Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
150000 150000 662 000 Kč 662 000 Kč 384 075 Kč 58 %
  
Kancelář starosty 370000 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 145 041 Kč 10 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 158 000 Kč 158 000 Kč 5 465 Kč 3 %
  
Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 130026 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
O M S O 80001 567 000 Kč 567 000 Kč 241 144 Kč 43 %
  
odbor ekonomický 90000 0 Kč Navýšení 7 694 400 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 310 000 Kč 310 000 Kč 44 500 Kč 14 %
  
Odbor správy veřejného prostranství 410000 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340000 9 115 000 Kč Pokles 8 815 000 Kč 5 401 156 Kč 61 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340005 11 705 000 Kč Navýšení 14 827 700 Kč 9 208 531 Kč 62 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 2 980 000 Kč Pokles 2 954 000 Kč 1 059 684 Kč 36 %
  
Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 180045 800 000 Kč Pokles 560 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 28 467 000 Kč Navýšení 38 718 100 Kč 16 489 596 Kč 43 %