Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2022

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
150000 150000 662 000 Kč 662 000 Kč 83 127 Kč 13 %
  
Kancelář starosty 370000 1 400 000 Kč 1 400 000 Kč 27 087 Kč 2 %
  
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků 370008 158 000 Kč 158 000 Kč 5 464 Kč 3 %
  
Letohrádek Portheimka č.p.68, Štefánikova 12 130026 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
  
O M S O 80001 567 000 Kč 567 000 Kč 132 119 Kč 23 %
  
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 390000 310 000 Kč 310 000 Kč 32 100 Kč 10 %
  
Odbor správy veřejného prostranství 410000 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340000 9 115 000 Kč 9 115 000 Kč 2 699 708 Kč 30 %
  
Odbor vnějších vztahů a komunikace 340005 11 705 000 Kč Navýšení 14 627 700 Kč 3 852 905 Kč 26 %
  
Oddělení PR a tiskové, ood. kultury, památkové péče, sportu, zahraničních vztahů a podnikání 340008 2 980 000 Kč Pokles 2 954 000 Kč 772 213 Kč 26 %
  
Výstavba zvoničky ve vzpomínkou na zašlé Hlubočepy 180045 800 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 28 467 000 Kč Navýšení 31 363 700 Kč 7 604 723 Kč 24 %