Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje odbor ekonomický (ORG 90000) / 2022

Název:
odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 39 606 400 Kč 19 396 428 Kč 49 %
výdaje 3 370 000 Kč Navýšení 55 652 400 Kč 2 287 899 Kč 4 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 5 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 1 311 500 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 6 811 500 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 140 000 Kč Navýšení 41 763 100 Kč 2 024 119 Kč 5 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 581 700 Kč 581 692 Kč 100 %
6363 6363 0 Kč Navýšení 581 700 Kč 581 692 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 581 700 Kč 581 692 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč Navýšení 10 277 100 Kč 0 Kč 0 %
6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 Kč Navýšení 10 277 100 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 10 277 100 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 10 858 800 Kč 581 692 Kč 5 %