Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy odbor ekonomický (ORG 90000) / 2022

Název:
odbor ekonomický (90000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 46 726 400 Kč 46 726 428 Kč 100 %
výdaje 3 370 000 Kč Navýšení 87 398 900 Kč 2 585 710 Kč 3 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 0 Kč Navýšení 9 694 400 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 4 176 400 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 12 376 500 Kč 0 Kč 0 %
Veřejná správa 230 000 Kč Navýšení 266 300 Kč 263 780 Kč 99 %
Všeobecná pokladní správa 3 140 000 Kč Navýšení 60 885 300 Kč 2 321 930 Kč 4 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
909 909 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 840 000 Kč 839 681 Kč 100 %