Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0863 (ORG 863) / 2022

Název:
0863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 176 500 Kč 176 541 Kč 100 %
výdaje 5 602 000 Kč Navýšení 7 168 200 Kč 5 237 388 Kč 73 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 156 500 Kč 73 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 156 500 Kč 73 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 4 580 000 Kč 77 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 4 580 000 Kč 77 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
Celkem 5 602 000 Kč Navýšení 7 168 200 Kč 5 237 388 Kč 73 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 863 (0863), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5331 (Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizaceARES 4 580 000,00 Kč
300000015 18.01.2022 464 750,00 Kč
300000009 01.02.2022 464 750,00 Kč
300000044 15.02.2022 361 000,00 Kč
300000007 01.03.2022 464 750,00 Kč
300000036 03.03.2022 6 250,00 Kč
300000011 01.04.2022 464 750,00 Kč
300000044 07.04.2022 50 500,00 Kč
300000052 11.04.2022 6 250,00 Kč
950000043 29.04.2022 -50 500,00 Kč
300000006 02.05.2022 464 750,00 Kč
300000020 01.06.2022 464 750,00 Kč
300000097 01.07.2022 464 750,00 Kč
300000178 27.07.2022 6 250,00 Kč
300000014 01.08.2022 464 750,00 Kč
300000070 12.08.2022 17 500,00 Kč
300000009 01.09.2022 464 750,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 4 580 000,00 Kč