Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0863 (ORG 863) / 2022

Název:
0863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 176 500 Kč 176 541 Kč 100 %
výdaje 5 602 000 Kč Navýšení 7 168 200 Kč 5 702 138 Kč 80 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 621 250 Kč 79 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 5 602 000 Kč Navýšení 7 087 300 Kč 5 621 250 Kč 79 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 5 044 750 Kč 84 %
440 440 5 602 000 Kč Navýšení 5 980 500 Kč 5 044 750 Kč 84 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 106 800 Kč 576 500 Kč 52 %
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
540 540 0 Kč Navýšení 80 900 Kč 80 888 Kč 100 %
Celkem 5 602 000 Kč Navýšení 7 168 200 Kč 5 702 138 Kč 80 %