Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Bydlení pro seniory - novostavba (ORG 81514000118) / 2022

Název:
Bydlení pro seniory - novostavba (81514000118)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %
818 818 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %
Celkem 20 000 000 Kč Navýšení 32 505 400 Kč 4 403 624 Kč 14 %