Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 0814 (ORG 814) / 2022

Název:
0814 (814)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 81 001 Kč - - - -
výdaje 6 468 000 Kč Navýšení 8 634 900 Kč 5 839 600 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 468 000 Kč Navýšení 8 554 900 Kč 5 759 600 Kč 67 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 163 000 Kč 163 000 Kč 100 %