Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje O M S O (ORG 80001) / 2022

Název:
O M S O (80001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč - - - -
výdaje 567 000 Kč 567 000 Kč 237 144 Kč 42 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 567 000 Kč 567 000 Kč 237 144 Kč 42 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 567 000 Kč 567 000 Kč 237 144 Kč 42 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 26 250 Kč 52 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 26 250 Kč 52 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 3 139 Kč 21 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 4 005 Kč 40 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 4 005 Kč 40 %
5194 Věcné dary 487 000 Kč 487 000 Kč 198 750 Kč 41 %
608 608 487 000 Kč 487 000 Kč 198 750 Kč 41 %
5492 Dary obyvatelstvu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
608 608 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
Celkem 567 000 Kč 567 000 Kč 237 144 Kč 42 %