Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytů a privatizace (ORG 430000) / 2022

Název:
Odbor bytů a privatizace (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 828 349 Kč 23 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 600 000 Kč 3 600 000 Kč 828 349 Kč 23 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč 0 %