Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Herní prvky na DH (ORG 410004) / 2022

Název:
Herní prvky na DH (410004)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3421 Využití volného času dětí a mládeže 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %
Celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 77 440 Kč 15 %