Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 97 980 000 Kč 30 272 242 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 97 871 Kč 12 %
Doprava 12 150 000 Kč 12 150 000 Kč 83 006 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 71 464 000 Kč 27 063 295 Kč 38 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
241 241 0 Kč Navýšení 220 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 966 000 Kč 688 000 Kč 71 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 83 006 Kč 1 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
241 241 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 586 049 Kč 17 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 64 044 000 Kč 25 525 489 Kč 40 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 97 980 000 Kč 30 272 242 Kč 31 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DAP. a.s.ARES 117 618,05 Kč
360000031 12.01.2022 3 708,65 Kč
360000052 04.02.2022 18 137,90 Kč
360000051 04.02.2022 95 771,50 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 106 920,00 Kč
360000220 23.02.2022 38 960,00 Kč
360000304 30.05.2022 18 980,00 Kč
360000186 10.06.2022 48 980,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 224 538,05 Kč