Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
Doprava 12 150 000 Kč Pokles 11 413 700 Kč 10 492 550 Kč 92 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč Pokles 10 588 900 Kč 8 113 814 Kč 77 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 72 072 800 Kč 68 949 972 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 10 492 550 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč Pokles 10 571 100 Kč 8 096 067 Kč 77 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
241 241 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 299 058 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
241 241 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
241 241 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 66 653 500 Kč 64 568 510 Kč 97 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.sARES 34 219 578,80 Kč
360000044 13.01.2022 5 529 959,53 Kč
360000107 09.03.2022 3 610 824,24 Kč
360000123 07.04.2022 3 199 064,55 Kč
360000137 08.06.2022 523 903,45 Kč
360000137 08.06.2022 4 772 737,95 Kč
360000073 08.07.2022 4 614 078,72 Kč
360000049 09.08.2022 6 629 548,33 Kč
360000123 09.11.2022 5 146 811,88 Kč
360000726 30.12.2022 192 650,15 Kč
CENTRA a.s.ARES 23 115 756,44 Kč
360000037 04.02.2022 1 881 691,09 Kč
360000067 09.05.2022 3 623 852,16 Kč
360000063 05.09.2022 5 656 752,90 Kč
360000092 11.10.2022 5 997 566,92 Kč
360000247 13.12.2022 5 955 893,37 Kč
KMK Elektro s.r.o.ARES 913 703,60 Kč
360000133 20.01.2022 17 303,00 Kč
360000117 11.02.2022 17 303,00 Kč
360000206 30.03.2022 17 303,00 Kč
360000413 29.06.2022 139 296,60 Kč
360000158 18.07.2022 139 296,60 Kč
360000069 15.08.2022 139 296,60 Kč
360000192 14.09.2022 139 296,60 Kč
360000300 25.10.2022 139 296,60 Kč
360000190 16.11.2022 139 296,60 Kč
360000250 13.12.2022 26 015,00 Kč
A.G.J. - chráněná dílna s.r.o.ARES 779 615,10 Kč
360000117 26.01.2022 104 652,90 Kč
360000253 25.02.2022 104 652,90 Kč
360000033 04.04.2022 94 525,20 Kč
360000348 27.04.2022 104 652,90 Kč
360000266 25.05.2022 52 272,00 Kč
360000159 18.07.2022 54 014,40 Kč
360000201 28.07.2022 52 272,00 Kč
360000383 29.09.2022 54 014,40 Kč
360000381 29.09.2022 52 272,00 Kč
360000302 25.10.2022 52 272,00 Kč
360000466 25.11.2022 54 014,40 Kč
Affect, s.r.o.ARES 255 842,40 Kč
360000333 27.09.2022 107 254,40 Kč
360000126 09.11.2022 148 588,00 Kč
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 232 620,00 Kč
360000116 07.04.2022 36 480,00 Kč
360000260 14.04.2022 97 680,00 Kč
360000269 25.05.2022 98 460,00 Kč
Luděk Provazník L.P.I.ARES 207 636,00 Kč
360000045 11.07.2022 19 965,00 Kč
360000046 11.07.2022 24 200,00 Kč
360000277 26.08.2022 48 400,00 Kč
360000318 27.10.2022 48 400,00 Kč
360000039 02.12.2022 24 200,00 Kč
360000602 21.12.2022 42 471,00 Kč
KOKOZA, o.p.s.ARES 133 886,50 Kč
360000031 04.04.2022 73 084,00 Kč
360000104 10.08.2022 60 802,50 Kč
OPTIMIA sociální podnik s.r.o.ARES 52 272,00 Kč
360000598 22.12.2022 52 272,00 Kč
Gardenline s.r.o.ARES 52 005,58 Kč
360000030 12.01.2022 52 005,58 Kč
Jan KunešARES 45 621,84 Kč
360000234 14.06.2022 2 722,50 Kč
360000373 28.06.2022 6 696,14 Kč
360000128 04.08.2022 6 696,14 Kč
360000276 26.08.2022 6 696,14 Kč
360000329 27.09.2022 6 696,14 Kč
360000346 31.10.2022 6 696,14 Kč
360000357 28.11.2022 6 696,14 Kč
360000331 14.12.2022 2 722,50 Kč
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.ARES 20 374,20 Kč
360000279 29.07.2022 20 374,20 Kč
VANKOL, spol. s r.o.ARES 16 927,00 Kč
360000085 09.02.2022 16 927,00 Kč
VERB GROUP s.r.o.ARES 10 103,50 Kč
360000283 26.04.2022 10 103,50 Kč
DAP. a.s.ARES 9 522,70 Kč
360000316 27.10.2022 9 522,70 Kč
Alexandra JermanováARES 4 840,00 Kč
360000176 13.06.2022 4 840,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 60 070 305,66 Kč