Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
Doprava 12 150 000 Kč Pokles 11 413 700 Kč 10 492 550 Kč 92 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč Pokles 10 588 900 Kč 8 113 814 Kč 77 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 72 072 800 Kč 68 949 972 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 10 492 550 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč Pokles 10 571 100 Kč 8 096 067 Kč 77 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
241 241 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 299 058 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
241 241 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
241 241 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 66 653 500 Kč 64 568 510 Kč 97 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražská energetika, a.s.ARES 805 162,00 Kč
360000023 02.02.2022 1 200,00 Kč
360000026 02.02.2022 5 450,00 Kč
360000025 02.02.2022 2 830,00 Kč
360000024 02.02.2022 10 830,00 Kč
360000053 04.02.2022 12 180,00 Kč
360000062 07.02.2022 2 600,00 Kč
360000150 16.02.2022 1 762,00 Kč
360000149 16.02.2022 9 230,00 Kč
360000147 16.02.2022 2 590,00 Kč
360000031 03.03.2022 2 830,00 Kč
360000065 04.03.2022 5 450,00 Kč
360000064 04.03.2022 12 180,00 Kč
360000075 07.03.2022 1 650,00 Kč
360000078 07.03.2022 980,00 Kč
360000077 07.03.2022 13 760,00 Kč
360000076 07.03.2022 2 600,00 Kč
360000202 30.03.2022 2 090,00 Kč
360000205 30.03.2022 31 510,00 Kč
360000204 30.03.2022 4 560,00 Kč
360000097 05.04.2022 2 830,00 Kč
360000096 05.04.2022 9 230,00 Kč
360000072 06.04.2022 12 180,00 Kč
360000069 06.04.2022 2 600,00 Kč
360000074 06.04.2022 5 450,00 Kč
360000189 12.04.2022 2 090,00 Kč
360000326 28.04.2022 3 440,00 Kč
360000039 04.05.2022 12 470,00 Kč
360000181 06.05.2022 1 200,00 Kč
360000190 13.05.2022 9 230,00 Kč
360000192 13.05.2022 2 620,00 Kč
360000191 13.05.2022 2 590,00 Kč
360000270 25.05.2022 1 111,00 Kč
360000306 30.05.2022 2 110,00 Kč
360000308 30.05.2022 18 130,00 Kč
360000307 30.05.2022 2 020,00 Kč
360000036 01.06.2022 163,00 Kč
360000040 01.06.2022 4 210,00 Kč
360000035 01.06.2022 1 964,00 Kč
360000039 01.06.2022 7 887,00 Kč
360000038 01.06.2022 15 204,00 Kč
360000037 01.06.2022 18 242,00 Kč
360000144 08.06.2022 2 033,00 Kč
360000143 08.06.2022 55 340,00 Kč
360000142 08.06.2022 56 172,00 Kč
360000141 08.06.2022 3 440,00 Kč
360000145 08.06.2022 6 420,00 Kč
360000203 15.06.2022 2 620,00 Kč
360000085 12.07.2022 18 130,00 Kč
360000084 12.07.2022 4 210,00 Kč
360000203 28.07.2022 648,00 Kč
360000106 10.08.2022 4 050,00 Kč
360000108 10.08.2022 4 210,00 Kč
360000105 10.08.2022 6 930,00 Kč
360000107 10.08.2022 18 130,00 Kč
360000187 12.08.2022 3 308,00 Kč
360000020 02.09.2022 3 370,00 Kč
360000071 06.09.2022 18 130,00 Kč
360000043 07.09.2022 2 020,00 Kč
360000042 07.09.2022 17 140,00 Kč
360000041 07.09.2022 1 120,00 Kč
360000040 07.09.2022 4 210,00 Kč
360000044 07.09.2022 2 110,00 Kč
360000194 14.09.2022 1 052,00 Kč
360000234 16.09.2022 6 420,00 Kč
360000235 16.09.2022 55 340,00 Kč
360000190 18.10.2022 4 210,00 Kč
360000189 18.10.2022 3 370,00 Kč
360000188 18.10.2022 2 150,00 Kč
360000191 18.10.2022 18 130,00 Kč
360000083 02.11.2022 8 466,00 Kč
360000157 04.11.2022 4 050,00 Kč
360000269 11.11.2022 4 210,00 Kč
360000268 11.11.2022 3 370,00 Kč
360000267 11.11.2022 8 466,00 Kč
360000271 11.11.2022 3 244,00 Kč
360000270 11.11.2022 18 130,00 Kč
360000227 15.11.2022 11 580,00 Kč
360000228 15.11.2022 2 150,00 Kč
360000144 07.12.2022 4 210,00 Kč
360000150 07.12.2022 17 140,00 Kč
360000143 07.12.2022 3 370,00 Kč
360000149 07.12.2022 4 290,00 Kč
360000148 07.12.2022 1 120,00 Kč
360000152 07.12.2022 2 110,00 Kč
360000147 07.12.2022 18 130,00 Kč
360000151 07.12.2022 2 020,00 Kč
360000248 13.12.2022 2 150,00 Kč
360000332 14.12.2022 6 420,00 Kč
360000333 14.12.2022 55 340,00 Kč
360000742 30.12.2022 4 940,00 Kč
360000741 30.12.2022 4 000,00 Kč
360000740 30.12.2022 2 620,00 Kč
360000744 30.12.2022 20 970,00 Kč
360000743 30.12.2022 5 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 805 162,00 Kč