Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
Doprava 12 150 000 Kč Pokles 11 413 700 Kč 10 492 550 Kč 92 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč Pokles 10 588 900 Kč 8 113 814 Kč 77 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 72 072 800 Kč 68 949 972 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 10 492 550 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 111 925 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 10 164 066 Kč 93 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 15 000 Kč 6 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč Pokles 10 571 100 Kč 8 096 067 Kč 77 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 545 068 Kč 56 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 326 690 Kč 93 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 188 670 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 6 976 200 Kč 6 941 000 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
241 241 2 130 000 Kč Pokles 1 630 000 Kč 94 640 Kč 6 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 1 212 629 Kč 83 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 2 387 814 Kč 86 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč Pokles 1 400 000 Kč 1 299 058 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
241 241 900 000 Kč Pokles 600 000 Kč 569 910 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
241 241 2 500 000 Kč Pokles 800 000 Kč 729 148 Kč 91 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 66 653 500 Kč 64 568 510 Kč 97 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 1 180 000 Kč 862 431 Kč 73 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 820 640 Kč 68 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 805 162 Kč 81 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 897 084 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 60 788 400 Kč 60 070 306 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 1 081 207 Kč 71 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 60 346 Kč 27 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 89 969 966 Kč 93 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 742 483,00 Kč
950000089 31.01.2022 -11 141,00 Kč
360000102 10.02.2022 4 720,00 Kč
360000101 10.02.2022 1 870,00 Kč
360000099 10.02.2022 210,00 Kč
360000098 10.02.2022 2 660,00 Kč
360000034 04.03.2022 -21 309,00 Kč
360000133 10.03.2022 7 720,00 Kč
360000132 10.03.2022 2 660,00 Kč
360000131 10.03.2022 210,00 Kč
360000134 10.03.2022 21 460,00 Kč
360000208 30.03.2022 71 072,00 Kč
360000207 30.03.2022 11 110,00 Kč
360000240 31.03.2022 29 330,00 Kč
950000050 31.03.2022 -21 309,00 Kč
950000050 31.03.2022 21 309,00 Kč
360000187 12.04.2022 4 470,00 Kč
360000181 12.04.2022 14 750,00 Kč
360000186 12.04.2022 14 000,00 Kč
360000180 12.04.2022 11 110,00 Kč
360000184 12.04.2022 210,00 Kč
360000183 12.04.2022 2 660,00 Kč
360000114 11.05.2022 2 660,00 Kč
360000113 11.05.2022 11 110,00 Kč
360000112 11.05.2022 210,00 Kč
360000305 30.05.2022 1 353,00 Kč
360000172 13.06.2022 2 660,00 Kč
360000171 13.06.2022 11 110,00 Kč
360000170 13.06.2022 210,00 Kč
360000174 13.06.2022 21 460,00 Kč
360000169 13.06.2022 840,00 Kč
360000173 13.06.2022 7 720,00 Kč
360000217 17.06.2022 29 330,00 Kč
360000275 21.06.2022 442,00 Kč
360000412 29.06.2022 73 624,00 Kč
360000033 07.07.2022 961,00 Kč
360000089 08.07.2022 -5 039,00 Kč
360000080 12.07.2022 32 940,00 Kč
360000086 12.07.2022 1 870,00 Kč
360000079 12.07.2022 280,00 Kč
360000083 12.07.2022 2 660,00 Kč
360000082 12.07.2022 11 110,00 Kč
360000088 12.07.2022 3 250,00 Kč
360000081 12.07.2022 110,00 Kč
360000087 12.07.2022 1 242,00 Kč
360000181 12.08.2022 280,00 Kč
360000185 12.08.2022 2 660,00 Kč
360000184 12.08.2022 11 110,00 Kč
360000182 12.08.2022 1 870,00 Kč
360000212 19.08.2022 14 750,00 Kč
360000017 02.09.2022 -7 661,00 Kč
360000091 12.09.2022 11 110,00 Kč
360000090 12.09.2022 280,00 Kč
360000092 12.09.2022 5 730,00 Kč
360000193 14.09.2022 29 330,00 Kč
360000075 10.10.2022 4 060,00 Kč
360000074 10.10.2022 16 493,00 Kč
360000116 12.10.2022 3 250,00 Kč
360000115 12.10.2022 110,00 Kč
360000114 12.10.2022 32 940,00 Kč
360000113 12.10.2022 11 110,00 Kč
360000120 12.10.2022 280,00 Kč
360000317 27.10.2022 4 060,00 Kč
360000248 10.11.2022 11 110,00 Kč
360000252 10.11.2022 4 060,00 Kč
360000251 10.11.2022 1 870,00 Kč
360000246 10.11.2022 840,00 Kč
360000250 10.11.2022 280,00 Kč
360000249 10.11.2022 29 330,00 Kč
360000468 25.11.2022 14 750,00 Kč
360000042 02.12.2022 14 750,00 Kč
360000040 02.12.2022 49 456,00 Kč
360000138 07.12.2022 21 460,00 Kč
360000142 07.12.2022 280,00 Kč
360000141 07.12.2022 5 730,00 Kč
360000140 07.12.2022 4 060,00 Kč
360000139 07.12.2022 11 110,00 Kč
360000737 30.12.2022 32 940,00 Kč
360000736 30.12.2022 3 250,00 Kč
360000735 30.12.2022 280,00 Kč
360000739 30.12.2022 11 110,00 Kč
360000733 30.12.2022 4 060,00 Kč
360000738 30.12.2022 110,00 Kč
Správa služeb hlavního města PrahyARES 78 156,79 Kč
360000124 07.04.2022 78 156,79 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 820 639,79 Kč