Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 97 831 200 Kč 58 348 197 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 963 500 Kč 168 424 Kč 9 %
Doprava 12 150 000 Kč 12 150 000 Kč 3 955 125 Kč 33 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč Pokles 11 988 900 Kč 5 738 868 Kč 48 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 70 272 800 Kč 47 343 780 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 142 000 Kč 96 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 3 955 125 Kč 35 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 3 738 565 Kč 34 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 3 738 565 Kč 34 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč Pokles 11 971 100 Kč 5 721 121 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 337 202 Kč 34 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 337 202 Kč 34 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 150 093 Kč 60 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 150 093 Kč 60 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 126 650 Kč 63 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 126 650 Kč 63 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 012 536 Kč 63 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 012 536 Kč 63 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 168 424 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 168 424 Kč 12 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 168 424 Kč 12 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 670 526 Kč 60 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 670 526 Kč 60 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 670 526 Kč 60 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 739 017 Kč 22 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 494 597 Kč 20 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 494 597 Kč 20 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 62 853 500 Kč 44 319 743 Kč 71 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 452 138 Kč 19 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 452 138 Kč 19 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 498 171 Kč 42 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 498 171 Kč 42 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 496 994 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 496 994 Kč 50 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 382 834 Kč 43 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 382 834 Kč 43 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 55 788 400 Kč 41 665 387 Kč 75 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 55 788 400 Kč 41 665 387 Kč 75 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 792 540 Kč 52 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 792 540 Kč 52 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 97 831 200 Kč 58 348 197 Kč 60 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES 420 014,00 Kč
950000089 31.01.2022 -11 141,00 Kč
360000102 10.02.2022 4 720,00 Kč
360000101 10.02.2022 1 870,00 Kč
360000099 10.02.2022 210,00 Kč
360000098 10.02.2022 2 660,00 Kč
360000034 04.03.2022 -21 309,00 Kč
360000133 10.03.2022 7 720,00 Kč
360000132 10.03.2022 2 660,00 Kč
360000131 10.03.2022 210,00 Kč
360000134 10.03.2022 21 460,00 Kč
360000208 30.03.2022 71 072,00 Kč
360000207 30.03.2022 11 110,00 Kč
360000240 31.03.2022 29 330,00 Kč
950000050 31.03.2022 -21 309,00 Kč
950000050 31.03.2022 21 309,00 Kč
360000181 12.04.2022 14 750,00 Kč
360000187 12.04.2022 4 470,00 Kč
360000180 12.04.2022 11 110,00 Kč
360000186 12.04.2022 14 000,00 Kč
360000184 12.04.2022 210,00 Kč
360000183 12.04.2022 2 660,00 Kč
360000114 11.05.2022 2 660,00 Kč
360000113 11.05.2022 11 110,00 Kč
360000112 11.05.2022 210,00 Kč
360000305 30.05.2022 1 353,00 Kč
360000172 13.06.2022 2 660,00 Kč
360000171 13.06.2022 11 110,00 Kč
360000170 13.06.2022 210,00 Kč
360000174 13.06.2022 21 460,00 Kč
360000169 13.06.2022 840,00 Kč
360000173 13.06.2022 7 720,00 Kč
360000217 17.06.2022 29 330,00 Kč
360000275 21.06.2022 442,00 Kč
360000412 29.06.2022 73 624,00 Kč
360000033 07.07.2022 961,00 Kč
360000089 08.07.2022 -5 039,00 Kč
360000080 12.07.2022 32 940,00 Kč
360000086 12.07.2022 1 870,00 Kč
360000079 12.07.2022 280,00 Kč
360000083 12.07.2022 2 660,00 Kč
360000082 12.07.2022 11 110,00 Kč
360000088 12.07.2022 3 250,00 Kč
360000081 12.07.2022 110,00 Kč
360000087 12.07.2022 1 242,00 Kč
360000181 12.08.2022 280,00 Kč
360000185 12.08.2022 2 660,00 Kč
360000184 12.08.2022 11 110,00 Kč
360000182 12.08.2022 1 870,00 Kč
360000212 19.08.2022 14 750,00 Kč
360000017 02.09.2022 -7 661,00 Kč
360000091 12.09.2022 11 110,00 Kč
360000090 12.09.2022 280,00 Kč
360000092 12.09.2022 5 730,00 Kč
Správa služeb hlavního města PrahyARES 78 156,79 Kč
360000124 07.04.2022 78 156,79 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 498 170,79 Kč