Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 97 980 000 Kč 30 272 242 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 97 871 Kč 12 %
Doprava 12 150 000 Kč 12 150 000 Kč 83 006 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 71 464 000 Kč 27 063 295 Kč 38 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 0 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
241 241 0 Kč Navýšení 220 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 0 Kč Navýšení 966 000 Kč 688 000 Kč 71 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 83 006 Kč 1 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 83 006 Kč 24 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč 750 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč 450 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 94 574 Kč 10 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 250 000 Kč 143 253 Kč 57 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 106 660 Kč 53 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
241 241 8 100 000 Kč 8 100 000 Kč 1 900 944 Kč 23 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
841 841 300 000 Kč 300 000 Kč 97 871 Kč 33 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 7 957 Kč 50 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 943 800 Kč 34 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 0 Kč 0 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 586 049 Kč 17 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 341 629 Kč 14 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 64 044 000 Kč 25 525 489 Kč 40 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 233 398 Kč 10 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 334 592 Kč 28 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 389 278 Kč 39 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 296 682 Kč 33 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 57 034 000 Kč 24 047 000 Kč 42 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 600 000 Kč 600 000 Kč 0 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 97 980 000 Kč 30 272 242 Kč 31 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CORP.-EL. Vladimír ChrastilARES 94 640,00 Kč
360000193 13.05.2022 94 640,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 94 640,00 Kč