Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 67 280 402 Kč 69 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč Navýšení 1 963 500 Kč 182 338 Kč 9 %
Doprava 12 150 000 Kč Pokles 11 413 700 Kč 4 616 607 Kč 40 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč Pokles 12 088 900 Kč 6 645 882 Kč 55 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 70 072 800 Kč 54 649 574 Kč 78 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
241 241 180 000 Kč 180 000 Kč 23 448 Kč 13 %
2141 Vnitřní obchod 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 1 186 000 Kč 100 %
2212 Silnice 11 350 000 Kč 11 350 000 Kč 4 616 607 Kč 41 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 112 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
341 341 350 000 Kč 350 000 Kč 216 560 Kč 62 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 4 400 048 Kč 40 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 4 400 048 Kč 40 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Pokles 13 700 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
641 641 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
441 441 0 Kč Navýšení 17 800 Kč 17 747 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 12 110 000 Kč Pokles 12 071 100 Kč 6 628 135 Kč 55 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
241 241 450 000 Kč Pokles 434 900 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 365 086 Kč 37 %
241 241 1 080 000 Kč Pokles 980 000 Kč 365 086 Kč 37 %
5151 Studená voda 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 140 Kč 83 %
241 241 150 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 291 140 Kč 83 %
5154 Elektrická energie 200 000 Kč 200 000 Kč 147 100 Kč 74 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 147 100 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 730 169 Kč 72 %
241 241 8 100 000 Kč Pokles 7 976 200 Kč 5 730 169 Kč 72 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
3631 Veřejné osvětlení 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
841 841 300 000 Kč Navýšení 1 463 500 Kč 182 338 Kč 12 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
241 241 0 Kč Navýšení 40 300 Kč 16 046 Kč 40 %
3723 Sběr a svoz ost.odpadů(jiných než nebezp. a kom.) 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
241 241 2 800 000 Kč Pokles 2 784 000 Kč 1 934 790 Kč 69 %
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
241 241 165 000 Kč 165 000 Kč 19 750 Kč 12 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 3 400 000 Kč 3 400 000 Kč 840 996 Kč 25 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 244 420 Kč 27 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 596 576 Kč 24 %
241 241 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 596 576 Kč 24 %
3741 Ochrana druhů a stanovišť 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 68 230 000 Kč Pokles 62 653 500 Kč 51 239 544 Kč 82 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 057 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 682 375 Kč 29 %
241 241 2 600 000 Kč Pokles 2 380 000 Kč 682 375 Kč 29 %
5151 Studená voda 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 595 744 Kč 50 %
241 241 1 200 000 Kč 1 200 000 Kč 595 744 Kč 50 %
5154 Elektrická energie 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 587 666 Kč 59 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 587 666 Kč 59 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 23 300 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 900 000 Kč 900 000 Kč 471 164 Kč 52 %
241 241 900 000 Kč 900 000 Kč 471 164 Kč 52 %
5169 Nákup ostatních služeb 61 000 000 Kč Pokles 55 588 400 Kč 48 022 487 Kč 86 %
241 241 61 000 000 Kč Pokles 55 588 400 Kč 48 022 487 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 848 429 Kč 55 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 848 429 Kč 55 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 16 700 Kč 16 622 Kč 100 %
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 600 000 Kč Pokles 575 000 Kč 575 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 60 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 130 000 Kč 130 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 260 000 Kč 260 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
241 241 600 000 Kč Pokles 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 57 000 Kč 57 000 Kč 100 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 100 980 000 Kč Pokles 96 994 900 Kč 67 280 402 Kč 69 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 410000 (Odbor správy veřejného prostranství), Paragraf 3421 (Využití volného času dětí a mládeže), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.sARES 182 795,56 Kč
360000122 07.04.2022 12 510,80 Kč
360000135 08.06.2022 17 911,15 Kč
360000410 29.06.2022 89 512,90 Kč
360000074 08.07.2022 43 775,38 Kč
360000044 11.07.2022 19 085,33 Kč
CENTRA a.s.ARES 182 290,75 Kč
360000038 04.02.2022 51 017,96 Kč
360000077 10.05.2022 13 133,95 Kč
360000143 09.09.2022 90 254,63 Kč
360000094 11.10.2022 27 884,21 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 365 086,31 Kč