Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2022

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 980 000 Kč Pokles 97 980 000 Kč 30 272 242 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 800 000 Kč 800 000 Kč 97 871 Kč 12 %
Doprava 12 150 000 Kč 12 150 000 Kč 83 006 Kč 1 %
Kultura a sdělovací prostředky 270 000 Kč 270 000 Kč 0 Kč 0 %
Tělovýchova a zájmová činnost 12 110 000 Kč 12 110 000 Kč 2 340 071 Kč 19 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 0 Kč Navýšení 1 186 000 Kč 688 000 Kč 58 %
Životní prostředí 75 650 000 Kč Pokles 71 464 000 Kč 27 063 295 Kč 38 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 11 000 000 Kč Pokles 10 888 000 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
241 241 2 130 000 Kč 2 130 000 Kč 94 640 Kč 4 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
5171 Opravy a udržování 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
241 241 1 530 000 Kč 1 530 000 Kč 224 538 Kč 15 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 225 000 Kč 225 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 14 885 000 Kč Pokles 14 773 000 Kč 319 178 Kč 2 %