Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství, kultury a sportu (ORG 400000) / 2022

Název:
Odbor školství, kultury a sportu (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 676 000 Kč 1 676 000 Kč 100 %
výdaje 35 587 300 Kč Pokles 35 418 500 Kč 19 249 001 Kč 54 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 35 587 300 Kč Pokles 35 388 500 Kč 19 219 001 Kč 54 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 900 000 Kč Navýšení 5 312 900 Kč 5 312 319 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 3 900 000 Kč Navýšení 5 312 900 Kč 5 312 319 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 312 900 Kč 5 312 319 Kč 100 %
3113 Základní školy 11 600 000 Kč Pokles 10 742 300 Kč 10 734 797 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 11 600 000 Kč Pokles 10 742 300 Kč 10 734 797 Kč 100 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 10 742 300 Kč 10 734 797 Kč 100 %
Celkem 15 500 000 Kč Navýšení 16 055 200 Kč 16 047 116 Kč 100 %