Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství, kultury a sportu (ORG 400000) / 2022

Název:
Odbor školství, kultury a sportu (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 656 000 Kč 284 350 Kč 17 %
výdaje 35 587 300 Kč Pokles 27 262 900 Kč 1 937 131 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 35 587 300 Kč Pokles 27 232 900 Kč 1 907 131 Kč 7 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 5 300 000 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 11 600 000 Kč Pokles 11 150 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 15 500 000 Kč Navýšení 16 450 000 Kč 0 Kč 0 %